Bela gniloba

Image

Bela gniloba

Znaki bolezni: okužuje številne vrtnine na prostem in zavarovanih prostorih. Za to bolezen je paradižnik občutljiv v vseh razvojnih fazah. Rastlina začne navadno gniti tik nad zemljo ali pod njo. Na okuženih delih se sprva pojavijo izdolžene vodene pege, ki jih kmalu prekrije gosta snežno bela vatasta prevleka micelija. V njem se prav kmalu oblikujejo za grahovo zrno veliki sklerociji, ki so sprva bele barve, nato pa počrnijo. Rastline slabo uspevajo in se posušijo. Sklerociji se oblikujejo tudi v votlem steblu. Z njimi se gliva zelo dolgo ohranja v tleh (tudi do 10 let). Paprika je zelo občutljiva za okužbo s to glivo. Bolezen lahko povzroča škodo tako v setvenici kot tudi po presajanju. Navadno začno rastline gniti tik nad tlemi, na okuženem delu se kot pri paradižniku pojavi gosta plesniva prevleka. Okuženo tkivo gnije in rastline kmalu propadejo.

Pogoji za okužbo:
 gliva okužuje več ali manj skoraj vse vrtnine, tako da se lahko ohranja v tleh vrsto let. V primeru paradižnika ne dela težav, če ni izrazito visoke zračne vlage, primerne toplote in vremensko pogojene slabe osvetlitve. Omenjeni dejavniki so odločilni za večji pojav te bolezni.

Zatiranje: pojav bolezni preprečujemo z agrotehničnimi ukrepi, kot so: širok kolobar brez gostiteljev bele gnilobe, odstranjevanje in uničevanje okuženih rastlinskih ostankov. Za kemično zatiranje uporabimo fungicid Switch 62,5 WG.

Vreme

SP Facebook

Skupina rastlinjaki.eu


Oživljanje zemlje

za samooskrbo družin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zavod rastlinjaki.eu, raziskave in razvoj

Grede 4 - Hotiza

SI-9220 Lendava

 Mail: info@rastlinjaki.eu

T: +386 590 43001

M: +386 64 239 688 

 MŠ: 8144052000 DŠ: 62398423

Okrožno sodišče M. Sobota srg: 2018/5020

TRR: SI56 6400 0000 0536 712 PHV d.d.

                                                                                                 

 

Search